Zeszyt 31

Zeszyt 31/2017

 1. Zmiany częstości anomalii termicznych w Polsce w latach 1951–2015R. Twardosz 
  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 2. Aktywność herbicydowa wyciągów wodnych z dwóch gatunków z rodzaju Solidago w stosunku do Thlaspi arvense i Stellaria mediaK. Domaradzki, T.R. Sekutowski, A. Jezierska-Domaradzka, A. Matkowski, A. Stochmal 
  Abstract   Pełny tekst / Full text:
 3. Plonowanie odmian owsa w zależności od warunków glebowychK. Noworolnik, A. Sułek
  Abstract      Pełny tekst / Full text:
 4. Reakcja odmian żyta na warunki gleboweK. Noworolnik, J. Grabiński 
  Abstract     Pełny tekst / Full text:
 5. Problem rozłogu gruntów gospodarstw rolnych o większej powierzchniJ. Jadczyszyn, F. Woch  
  Abstract     Pełny tekst / Full text:
 6. Inheritance of Potato virus Y tolerance introgressed from Nicotiana africana to cultivated tobacco (Short communication)G. Korbecka-Glinka, A. Czubacka, A. Depta, T. Doroszewska  
  Abstract     Pełny tekst / Full text:
 7. Przekształcenia gruntów użytkowanych rolniczo w Polsce po 2010 roku – przyczyny, tendencje, zagrożeniaM. Kowalik  
  Abstract     Pełny tekst / Full text:
 8. Wpływ nawożenia mineralnego i organicznego na plonowanie i jakość nasion bobikuJ. Księżak, K. Kęsik  
  Abstract     Pełny tekst / Full text:
 9. Biologia i znaczenie krytoryjka olchowca (Cryptorhynchus lapathi (L.); Curculionidae) w uprawach wierzby i topoli – przegląd piśmiennictwaA. Bochniarz  
  Abstract     Pełny tekst / Full text:
 10. Evaluation of productivity of cereals and Jerusalem artichoke to be used for biogas depending on the level of nitrogen fertilizationJ. Księżak, M. Matyka,M. Staniak, A.Pazera  
  Abstract     Pełny tekst / Full text: