Zeszyt 26

 1. Analysis of effects of nitrogen and magnesium fertilization combinations of phenotypic traits of two maize (Zea mays L.) cultivars using multivariate methodsJ. Bocianowski, P. Szulc, K. Nowosad
  Abstract       Pełny tekst / Full text
 2. Relationships between selected traits of maize cultivars differing in leaf blade senescence rates – J. Bocianowski, P. Szulc, K. Nowosad, M. Rybus-Zając
  Abstract   Pełny tekst / Full text
 3. The relationships between nitrogen use efficiency and nitrogen input in crop production in Poland – A. Faber, Z. Jarosz, J. Kopiński, M. Matyka
  Abstract      Pełny tekst / Full text
 4. Nitrogen use efficiency of winter wheat on farms in Poland – A. Faber, Z. Jarosz, T. Jadczyszyn  
  Abstract     Pełny tekst / Full text
 5. Analysis of water and nitrogen use efficiency in winter wheat grown under mildly dry conditions – A. Faber, Z. Jarosz, A. Rutkowska   
  Abstract     Pełny tekst / Full text
 6. Plony słomy wybranych zbóż w zależności od sposobu jej zbioru – A. Harasim    
  Abstract     Pełny tekst / Full text
 7. Wpływ stymulatora NANO-GRO® na wybrane cechy wartości użytkowej fasoli zwykłej Phaseolus vulgaris L. – A. Kocira, S. Kocira, M. Szmigielski, A. Piecak    
  Abstract     Pełny tekst / Full text
 8. Zmiany w gospodarce paszowej w Polsce w latach 2004–2014 – J. Kopiński     
  Abstract     Pełny tekst / Full text
 9. Zabiegi agrotechniczne stosowane w uprawie ziemniaka w opinii właścicieli gospodarstw ekologicznych na Podkarpaciu – B. Krochmal-Marczak, B. Sawicka    
  Abstract     Pełny tekst / Full text
 10. Plonowanie odmian ozimej pszenicy jakościowej w doświadczeniach i w produkcji w Polsce – T. Oleksiak     
  Abstract     Pełny tekst / Full text
 11. Modyfikacja właściwości powierzchniowych bakterii glebowych w obecności wybranych preparatów grzybobójczychW. Smułek, J. Piotrowiak, A. Zdarta, E. Kaczorek     
  Abstract     Pełny tekst / Full text