Zeszyt 9

Zeszyt nr 9/2012

 1. Willow (Salix viminalis L.) in purifying sewage sludge treated soilsA. Jama, W. Nowak
  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 2. Czy gleby w Puławach są zanieczyszczone?B. Maliszewska-Kordybach, R. Gałązka, A. Klimkowicz-Pawlas, B. Smreczak, M. Łysiak – A. Gregorczyk, M. Swarcewicz 
  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 3. Naukowe i praktyczne aspekty symbiozy roślin strączkowych z bakteriami brodawkowymiS. Martyniuk  
  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 4. The sustainable agricultural land potential for energy crop production in Germany and PolandS. Simon 
  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 5. The balance of phosphorus in the agriculture of PolandA. Tujaka, H. Terelak 
  Abstract       Pełny tekst / Full text: