Zeszyt 8

Zeszyt nr 8/2012

 1. Zawartość rozpuszczalnego węgla organicznego w mineralnej glebie i w płytkich wodach gruntowych na tle sposobu użytkowania łąkiI. Burzyńska 
  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 2. Zastosowanie modelu dwuwykładniczego do opisu zanikania herbicydów w glebieA. Gregorczyk, M. Swarcewicz 
  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 3. Weed species response to two formulations of iodosulfuron methyl sodium and amidosulfuron mixture applied at various environmental conditions R. Kieloch, M. Kucharski
  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 4. Produkcyjność kukurydzy i sorga w zależności od poziomu nawożenia azotemJ. Księżak, J. Bojarszczuk, M. Staniak 
  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 5. The effect of herbicides on technological quality of grain of winter rye cultivarsK. Marczewski, H. Rola, J. Sumisławska, A. Biskupski
  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 6. Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na skład chemiczny, wydajność oraz pobranie składników mineralnych przez mieszańca sorga z trawą sudańskąJ. Sowiński, E. Szydełko 
  Abstract       Pełny tekst / Full text: