Zeszyt 7

Zeszyt nr 7/2011

 1. Biogospodarka – konkurencyjność i zrównoważone wykorzystanie zasobówE.K. Chyłek, M. Rzepecka 
  abstract             Pełny tekst/Full text
 2. Gospodarowanie wodą w sektorze rolno-żywnościowym i obszarach wiejskich w warunkach nowych wyzwań i ograniczeńE. Kaca, A. Drabiński, K. Ostrowski, E. Pierzgalski, Cz. Szafrański 
  abstract      Pełny tekst/Full text:
 3. System transferu wiedzy dla sektora rolno-spożywczego – oczekiwane kierunki rozwojuJ. Kania, M. Drygas, B. Kutkowska, J. Kalinowski
  abstract    Pełny tekst/Full text:
 4. Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolno-żywnościowegoAndrzej Kowalski, Sz. Figiel, M. Halamska
  abstract    Pełny tekst/Full text:
 5. Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym PolskiS. Krasowicz, W. Oleszek, J. Horabik, R. Dębicki, J. Jankowiak, T. Stuczyński, J.Jadczyszyn
  abstract    Pełny tekst/Full text:
 6. Strategiczne kierunki rozwoju produkcji zwierzęcej uwarunkowane oczekiwaniem społecznym, ochroną środowiska i dobrostanem zwierząt J. Krupiński, J.O. Horbańczuk, R. Kołacz, Z. Litwińczuk, J. Niemiec, A. Zięcik
  abstract     Pełny tekst/Full text:
 7. Ograniczanie wpływu zagrożeń klimatycznych w odniesieniu do rolnictwa i obszarów wiejskichZ.W. Kundzewicz, J. Kozyra
  abstract   Pełny tekst/Full text:
 8. Charakterystyka czynników decydujących o bezpieczeństwie konsumentów i jakości prozdrowotnej żywnościM.K. Piskuła, M. Strączkowski, J. Żmudzki, J. Osek, K. Niemczuk, J.O. Horbańczuk, J. Skomiał   
  abstract   
  Pełny tekst/Full text:
 9. Powiązanie rolnictwa i energetyki w kontekście realizacji celów gospodarki niskoemisyjnej w Polsce M. Rogulska, A. Grzybek, J. Szlachta, J. Tys, E. Krasuska, K. Biernat, K. Bajdor
  abstract    
  Pełny tekst/Full text:
 10. Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej – przyjazne dla człowieka i środowiskaW.K. Święcicki, M. Surma, W. Koziara, G. Skrzypczak, J. Szukała, I. Bartkowiak-Broda, J. Zimny, Z. Banaszak, K. Marciniak
  abstract    
  Pełny tekst/Full text:
 11. Zagrożenia różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym: czy badania wykonywane w Europie Zachodniej pozwalają na poprawną diagnozę w Polsce?P. Tryjanowski, Z. Dajdok, K. Kujawa, T. Kałuski, M. Mrówczyński 
  abstract    
  Pełny tekst/Full text: