Zeszyt 5

Zeszyt nr 5/2011

 1. Estimation of efficiency of functioning of plant products in Poland on the example of potatoJ. Chotkowski 
  abstract     Pełny tekst/Full text:
 2. Wpływ różnych technologii produkcji pszenicy ozimej na zasiedlenie jej ziarna przez grzyby z rodzaju FusariumJ. Czaban, B. Wróblewska, A. Sułek, G. Podolska 
  abstract     Pełny tekst/Full text:
 3. Agroklimatyczna norma średniej temperatury powietrza w Polsce na lata 2011–2020T. Górski, J. Kozyra
  abstract    Pełny tekst/Full text
 4. Porównanie plonowania pszenicy ozimej, jęczmienia jarego i buraka cukrowego
  w doświadczeniach polowych i na plantacjach produkcyjnychA. Harasim, M. Matyka

  abstract      Pełny tekst/Full text:
 5. Comparison of the environmental impact of selected farms in the context of using funds of Common Agricultural PolicyJ. Kopiński 
  abstract    Pełny tekst/Full text:
 6. Influence of adjuvants addition on lenacil residues in plant and soilM. Kucharski, J. Sadowski, B. Wujek, J. Trajdos
  abstract     Pełny tekst/Full text:
 7. Reakcja odmian pszenicy ozimej na nawożenie azotem w doświadczeniach wazonowychG. Podolska, M. Wyzińska  
  abstract     Pełny tekst/Full text:
 8. Analysis of variation and interdependence of phenotypic traits in inflorescence mutants of lucerne (Medicago sativa L. sl.)D. Weigt, J. Bocianowski, Z. Broda, A. Tomkowiak
   abstract    
  Pełny tekst/Full text: