zeszyt 35

Zeszyt nr 35/2018

 • Wpływ genotypu, środowiska oraz interakcji G×E na skład chemiczny i aktywność alfa-amylazy ziarna pszenżyta ozimegoA. Fraś,
  D. R. Mańkowski, D. Gołębiewski, K. Gołębiewska

  abstract  Pełny tekst/Full text:
 • Opłacalność produkcji pszenicy ozimej i buraka cukrowego w gospodarstwach IUNG-PIB – A. Harasim, A. Madej
  abstract   Pełny tekst/Full text:
 • Possibilities and limitations in the use of legumes from domestic cultivation in poultry feed in the context of fodder protein deficit – M. Różewicz, J. Grabiński, A. Sułek
  abstract   Pełny tekst/Full text:
 • Nutrient balance and share of green fields in organic farms with different production profile – J. Stalenga, J. Kopiński
  abstract   Pełny tekst/Full text:
 • Multicomponent mineral fertilizers vs. soil fertility after winter rape cultivation – S. Stankowski, A. Jaroszewska, G.Hury, D. Dojss, M. Gibczyńska
  abstract   Pełny tekst/Full text:
 • Procesy koncentracji w produkcji zbóż w Polsce – A. Madej
  abstract   Pełny tekst/Full text:
 • Assessing the impact of foliar fertilization with manganese and copper on the yield and chemical composition of spring barley– R. Tobiasz-Salach, M. Jańczak-Pieniążek, D. Bobrecka-Jamro
  abstract   Pełny tekst/Full text:
 • Porównanie produkcyjności oplewionych i nagoziarnistych gatunków pszenicy jarej w zależności od intensywności technologii uprawy – L. Rachoń, G. Szumiło, A. Bobryk-Mamczarz
  abstract   Pełny tekst/Full text:
 • Uszkodzenia liści wierzby powodowane przez chrząszcze – obserwacje terenowe – A. Bochniarz
  abstract   Pełny tekst/Full text:
 • Wpływ wybranych nawozów mikroelementowych firmy adob na plon i wartość browarną ziarna jęczmienia jarego – M. Liszewski, J.Błażewicz
  abstract   Pełny tekst/Full text:
 • Wpływ zróżnicowanych warunków uprawy na przydatność słodowniczą ziarna jęczmienia browarnego – J. Błażewicz, D. Leszczyńska, M. Liszewski
  abstract   Pełny tekst/Full text: