Zeszyt 30

Zeszyt nr 30/2017

 1. Response of several coniferous shrubs to the application of herbicide containing foramsulfuron and methylsodium iodosulfuronA. Pacholczak, K. Nowakowska, D. Gromadzka   
  Abstract       Pełny tekst / Full text: 
 2. Biochar from residual biomass in Turkey, and possibility of return to the soil: an estimation of the supply and demandO. Kutlu, G. Kocar    
  Abstract   Pełny tekst / Full text:
 3. Zmiany zawartości azotu mineralnego w glebie mineralnej pod mieszanką pastwiskową w różnych stanowiskachA. Harasim, J. Igras, P. Harasim    
  Abstract      Pełny tekst / Full text: 
 4. Wpływ warunków glebowych na plony ziarna odmian jęczmienia ozimegoK. Noworolnik, D. Leszczyńska    
  Abstract     Pełny tekst / Full text:
 5. Plonowanie odmian pszenicy jarej w zależności od warunków glebowychK. Noworolnik, A. Sułek     
  Abstract     Pełny tekst / Full text: