Zeszyt 29

Zeszyt nr 29/2017

 1. Variability of the agronomic characters in different types of cultivars of winter oilseed rape (Brassica napus L.)J. Bocianowski, A. Liersch, K. Nowosad, I. Bartkowiak-Broda   
  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 2. Ocena skuteczności metod poprawy składu florystycznego trwałych użytków zielonych w gospodarstwach północnego oraz wschodniego regionu PolskiJ. Barszczewski, J. Terlikowski, B. Wróbel    
  Abstract   Pełny tekst / Full text:
 3. Wpływ poziomu nawożenia azotem na plonowanie sorga dwubarwnego (Sorghum bicolor (L.) Moench) uprawianego w zróżnicowanych warunkach siedliskowychM. Matyka, J. Księżak, A. Witorożec       
  Abstract      Pełny tekst / Full text:
 4. Ocena jakości ziarna linii mieszańcowych Aegilops L. × Triticum aestivum L.R. Prażak, J. Molas    
  Abstract     Pełny tekst / Full text:
 5. Wpływ jesiennego terminu siewu na plon i jakość ziarna pszenicy jarejA. Sułek, A. Nieróbca, G. Cacak-Pietrzak     
  Abstract     Pełny tekst / Full text: