Zeszyt 28

Zeszyt nr 28/2017

 1. Regulacja zachwaszczenia i sposób uprawy a dostępność fosforu dla roślin uprawnychA. Głowacka, H. Klikocka, B. Szostak, B. Narolski   
  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 2. Life cycle assessment of winter rape production in large-area farms with intensive cultivation systemR. Dąbrowicz, J. Bieńkowski, M. Holka, J. Jankowiak    
  Abstract   Pełny tekst / Full text:
 3. Szanse i ograniczenia dla rolnictwa ekologicznego na Nizinie MazowieckiejK. Kucińska, A. Artyszak, D. Gozdowski   
  Abstract      Pełny tekst / Full text:
 4. Zawartość wapnia, sodu i siarki oraz wydzielonych frakcji manganu i miedzi w wybranych nawozach naturalnychB. Kuziemska,D. Jaremko, A. Wysokiński, J. Trębicka, P. Klej   
  Abstract     Pełny tekst / Full text:
 5. Zawartość składników pokarmowych w zależności od udziału komponentów oraz terminu zbioru w mieszance łubinu wąskolistnego z owsemA. Płaza, A. Makarewicz, B. Gąsiorowska, A. Cybulska     
  Abstract     Pełny tekst / Full text: