Zeszyt 27

Zeszyt nr 27/2016

 1. Źródła azotu dla jęczmienia jarego uprawianego po grochu siewnymA. Wysokiński, S. Kalembasa, B. Kuziemska, I. Łozak, Ł. Mucuś
  Abstract       Pełny tekst / Full text
 2. Ocena bezpieczeństwa żywnościowego Polski na tle produkcji rolniczej w latach 2010–2015H. Klikocka, O. Klikocki, B. Szostak 
  Abstract   Pełny tekst / Full text
 3. Studium wykorzystania modelu GRACE w ocenie zmian poziomu wód gruntowych w kontekście dostępności wody dla rolnictwa w zlewni rzeki WisłyD. Badora 
  Abstract      Pełny tekst / Full text
 4. Influence of selected soil parameters on amino acid profile in Stellaria mediaM.M. Dziągwa-Becker, O. Kalitowska, W.A. Oleszek  
  Abstract     Pełny tekst / Full text
 5. Waloryzacja przyrodniczo-użytkowa zbiorowisk łąkowych z udziałem Arrhenatherum elatius i Bromus inermis ukształtowanych w wyniku zaniechania użytkowania na terenie rezerwatu „Skarpa Ursynowska” M. Janicka, B. Pawluśkiewicz, P. Dąbrowski   
  Abstract     Pełny tekst / Full text
 6. Mikronizacja metodą modyfikacji składu chemicznego nasion fasoli, ze szczególnym uwzględnieniem węglowodanów B. Kiczorowska, W. Samolińska, D. Andrejko, A. Al-Yasiry   
  Abstract     Pełny tekst / Full text
 7. Instrumenty wsparcia biogospodarki w kontekście rozwoju województwa lubelskiegoA. Kobiałka, A. Nowak    
  Abstract    Pełny tekst / Full text
 8. Wpływ nawożenia potasem na plon nasion oraz zawartość i jakość tłuszczu nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L.)B. Król      
  Abstract     Pełny tekst / Full text
 9. Bioekonomia – stan obecny, kierunki zmian i perspektywy rozwoju. Wyzwanie dla uczelni, przedsiębiorców i administracjiM. Krzywonos, A. Marciszewska, M. Domiter, D. Borowiak    
  Abstract     Pełny tekst / Full text
 10. Rola innowacji popytowych w rozwoju rolnictwa jako sektora biogospodarkiM. Maciejczak     
  Abstract     Pełny tekst / Full text
 11. Porównanie gospodarki paszowej w wybranych gospodarstwach woj. podlaskiego w latach 2002 i 2013A. Madej     
  Abstract     Pełny tekst / Full text
 12. Survival of rhizobia on seeds, nodulation and growth of soybean as influenced by synthetic and natural seed-applied fungicides S. Martyniuk, M. Kozieł, A. Gałązka 
  Abstract     Pełny tekst / Full text
 13. Plonowanie nowych odmian jęczmienia jarego w zależności od dawki azotuK. Noworolnik
   Abstract     Pełny tekst / Full text
 14. Zmienność form i odmian owsa w PolsceP. Pszczółkowski, B. Sawicka
  Abstract     Pełny tekst / Full text
 15. Plonowanie i zdrowotność dwóch podgatunków pszenicy w zależności od udziału zbóż w strukturze zasiewów w warunkach integrowanej produkcjiA. Sułek, G. Podolska, B. Jaśkiewicz
  Abstract     Pełny tekst / Full text
 16. Modelling soil organic carbon sequestration under crops for biofuels in PolandE. Krasuska, A. Faber, Z. Jarosz, R. Kaczyński
  Abstract     Pełny tekst / Full text
 17. Wykorzystanie kwasu kumarowego i ferulowego jako jedynego źródła węgla przez bakterie z rodzaju Azospirillum wiążące wolny azotA. Gałązka, M. Łyszcz, A. Perzyński   
  Abstract     Pełny tekst / Full text
 18. Dynamics of dry matter accumulation in the initial growth period of maize (Zea mays L.)P. Szulc, T. Michalski, H. Waligóra, K. Nowosad, J. Bocianowski, D. Radzikowska, W. Waniorek
  Abstract     Pełny tekst / Full text