Zeszyt 23

Zeszyt nr 23/2015

 1. Możliwości bilansowania wymiany CO2 przy wykorzystaniu aparatury pomiarowejA. Górnik
  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 2. Wpływ technologii produkcji na plonowanie pszenżyta ozimego w warunkach różnego udziału zbóż w strukturze zasiewówB. Jaśkiewicz 
  Abstract   Pełny tekst / Full text:
 3. Wpływ nawożenia dolistnego miedzią i manganem na przydatność słodowniczą ziarna jęczmienia (badania wstępne)M. Liszewski, J. Błażewicz
  Abstract      Pełny tekst / Full text:
 4. Zmiany stężeń fosforanów w wodach rolniczej zlewni rzeki RaszynkiI. Burzyńska
  Abstract     Pełny tekst / Full text:
 5. Systematyka, genetyka i biologia bakterii z rodzaju AzospirillumA. Gałązka, J. Bigos, S. Siebielec
  Abstract     Pełny tekst / Full text:
 6. Promowanie wzrostu roślin przez bakterie z rodzaju Azospirillum oraz ich zastosowanie w rolnictwieA. Gałązka, J. Bigos, S. Siebielec
  Abstract     Pełny tekst / Full text:
 7. Reakcja wybranych odmian jęczmienia jarego na gęstość siewuK. Noworolnik
  Abstract     Pełny tekst / Full text:
 8. Porównanie plonowania odmian jęczmienia jarego w różnychwarunkach glebowychK. Noworolnik
  Abstract     Pełny tekst / Full text:
 9. Rozwój systemu korzeniowego kukurydzy w zależności od umieszczenia nawozu w glebieP. Ochal, T. Jadczyszyn, B. Jurga
  Abstract     Pełny tekst / Full text:
 10. Analiza zmienności porażenia odmian żyta ozimego przez grzyb Puccinia recondita na Dolnym ŚląskuR. Weber, H. Bujak, K. Nowosad, E. Gacek, L. Kotowicz
  Abstract     Pełny tekst / Full text:
 11. Porównanie mikrobiologicznej i chemicznej charakterystyki gleb po ponad 100 latach uprawy roślin zbożowychG. Siebielec, S. Siebielec, G. Podolska
  Abstract     Pełny tekst / Full text: