Zeszyt 21

Zeszyt nr 21/2015

1. Pobranie fosforu z ziarnem pszenżyta jarego na tle uprawy roli i nawożenia mineralnego oraz właściwości chemicznych gleby – Hanna Klikocka, Bogdan Szostak, Renata Gaj, Aleksandra Głowacka, Bartosz Narolski
Abstract       Pełny tekst / Full text:

2. Wpływ preparatów mikrobiologicznych, sposobów ich stosowania oraz dawek nawożenia azotem na zawartość przyswajalnego fosforu w glebie i inne wybrane wskaźniki chemiczne żyzności gleby – Anna Kocoń, Tamara Jadczyszyn
Abstract   Pełny tekst / Full text:

3. Grain yield and yield components of spring barley genotypes as the indicators of their tolerance to temporal drought stress – A. Pecio, D. Wach
Abstract      Pełny tekst / Full text:

4. Reakcja łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) na dawkę startową azotu  – W. Jarecki, D. Bobrecka-Jamro, A. Jarecka
Abstract     Pełny tekst / Full text: