Zeszyt 20

Zeszyt nr 20/2015

 • Mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w ChrzanowieI. Paśmionka, A. Galus-Barchan, B. Oleksiewicz  
  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 • Plonowanie i jakość ziarna jarej pszenicy orkisz w zależności od zastosowanego materiału siewnegoG. Szumiło, L. Rachoń    
  Abstract   Pełny tekst / Full text:
 • Rola materii organicznej w procesach akumulacji trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) w glebachA. Ukalska-Jaruga, B. Smreczak, A. Klimkowicz-Pawlas, B. Maliszewska-Kordybach   
  Abstract      Pełny tekst / Full text:
 • Kształtowanie się pokrywy śnieżnej w sąsiedztwie zadrzewień śródpolnych – Z. Bernacki, J. Karg    
  Abstract     Pełny tekst / Full text: