Zeszyt 19

Zeszyt nr 19/2014

 1. Biologia i potencjalna szkodliwość niekreślanki wierzbówki (Earias clorana L.) – przegląd literaturyA. Bochniarz
  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 2. Wpływ różnych metod pielęgnacji na zachwaszczenie i plonowanie grykiJ. Grabiński, G. Podolska 
  Abstract   Pełny tekst / Full text:
 3. Efektywność i fitotoksyczność herbicydów w zasiewach gryki zwyczajnej odmiany KoraG. Podolska
   Abstract      Pełny tekst / Full text:
 4. Charakterystyka żywności produkowanej w warunkach rolnictwa ekologicznegoS. Staniak
  Abstract     Pełny tekst / Full text:
 5. Źródła i poziom zawartości ołowiu w żywnościS. Staniak 
  Abstract       Pełny tekst / Full text: