Zeszyt 18

Zeszyt nr 18/2014

 1. Development  of  Potato  virus Y  (PVY)  infection  in  susceptible and resistant tobacco cultivarsA. Depta, H. Olszak-Przybyś, G. Korbecka
  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 2. Ocena  organizacji  gospodarstw  specjalizujących  się w produkcji mleka w aspekcie dostosowania do zasad dobrej praktyki rolniczejJ. Bojarszczuk, J. Księżak, M. Staniak 
  Abstract   Pełny tekst / Full text:
 3. Możliwości  i  kierunki  aktywizacji  gospodarczej  obszarów  problemowych  rolnictwa  w  Polsce  w  opinii władz lokalnychJ. Jadczyszyn, A. Rosner
   Abstract      Pełny tekst / Full text:
 4. Zróżnicowanie  fenotypowe  wybranych  taksonów  Polygonum w  uprawach  okopowych  na  różnych  typach i rodzajach glebH. Kubicka-Matusiewicz, M. Matusiewicz, D. Gozdowski, T. Skrajna
  Abstract     Pełny tekst / Full text:
 5. Porównanie zawartości związków fenolowych w wybranych  populacjach  kuklika  pospolitego  (Geum  urbanum  L.)  pochodzących  ze  stanowisk  naturalnych i z uprawyA. Kuczerenko, K. Bączek, J.L. Przybył,
  Z. Węglarz 

  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 6. Preliminary evaluations of the yield components and productivity of sole cropped and mix-intercropped sweet corn with berseem clover as infl uenced by various spatial arrangementsA. Nasiri, G. Nourmohammadi, P. Zandi, M. Siavoshi, S. Dastan
  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 7. Badania nad możliwością wykorzystania selenu w ograniczeniu  oddziaływania  ołowiu  na  wybrane  przemiany metaboliczne związków fenolowych w glebie i  siewkach  pszenicy  jarej  (Triticum  aestivum L.)  – M. Stręk, A. Telesiński
  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 8. Ocena zmian wykorzystania przestrzeni wiejskiej w PolsceF. Woch
  Abstract       Pełny tekst / Full text: