Zeszyt 17

Zeszyt nr 17/2014

 1. Ekspedycje  Krajowego  Centrum  Roślinnych Zasobów Genowych przeprowadzone na terenie Polski  w  latach  2009–2011  – D.F.  Dostatny, A. Korzeniewska, G. Hodun, M. Hodun
  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 2. Występowanie  wybranych  mikroorganizmów  w glebie  na  obszarze  Puszczy  Niepołomickiej ze  szczególnym  uwzględnieniem  grzybów pleśniowychA. Galus-Barchan, I. Paśmionka 
  Abstract   Pełny tekst / Full text:
 3. Effect  of  Mineral  and  Organic  Fertilizers  on Yield and Technological Parameters of Winter Wheat (Triticum aestivumL.) on Illimerized LuvisolL. Hlisnikovský, E. Kunzová
   Abstract      Pełny tekst / Full text:
 4. Czy rolnictwo konwencjonalne (intensywne) szkodzi mikroorganizmom glebowym?S. Martyniuk 
  Abstract     Pełny tekst / Full text:
 5. Wykorzystanie  postępu  biologicznego  w  uprawie owsa w PolsceR. Prażak, A. Romanowicz 
  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 6. Charakterystyka  morfologiczna  genotypów  lnu  (Linum usitatissimumL.) pochodzących z Polski G. Silska, J. Kozak, M. Rajewicz, G. Mańkowska
  Abstract       Pełny tekst / Full text: