Zeszyt 16

Zeszyt nr 16/2014

 1. Ocena cech morfologicznych, użytkowych i składu chemicznego obiektów owsa zgromadzonych w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w Radzikowie Izabela Kordulasińska, Zofia Bulińska-Radomska
  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 2. Ocena zróżnicowania genetycznego materiałów kolekcyjnych pszenżyta ozimego stabilnych pod względem cech plonotwórczychAneta Kramek, Sylwia Okoń 
  Abstract   Pełny tekst / Full text:
 3. Izolacja, identyfikacja i ocena lekooporności gronkowców w powietrzu domu studenckiego Uniwersytetu Rolniczego w KrakowieAnna Lenart-Boroń, Katarzyna Wolny-Koładka, Anna Kwaśniewska 
   Abstract      Pełny tekst / Full text:
 4. Udział Ogrodu Botanicznego KCRZG w Bydgoszczy w realizacji Globalnej Strategii Ochrony Roślin w zakresie gromadzenia zagrożonych gatunkówGabriela Majtkowska, Włodzimierz Majtkowski
  Abstract     Pełny tekst / Full text:
 5. Charakterystyka rozwojowa i chemiczna 4 populacji różeńca górskiego (Rhodiola rosea L.) w pierwszym roku wegetacji roślinAnna Pawełczak, Katarzyna Bączek, Jarosław Przybył, Judyta Kołakowska, Zenon Węglarz
  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 6. Charakterystyka i możliwości zastosowania bakterii z rodzaju Bacillus wyizolowanych z glebyPatrycja Pietraszek, Piotr Walczak
  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 7. Mikrobiologiczna produkcja kwasu mlekowego z surowców odnawialnychPatrycja Pietraszek, Katarzyna Dybka, Piotr Walczak, Anna Otlewska, Anna Rygała, Elżbieta Ołtuszak-Walczak
  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 8. Antagonistyczny wpływ Trichoderma viride na grzyby owadobójcze  Beauveria bassiana, Isaria fumosorosea i Metarhizium anisopliae  w warunkach in vitroDariusz Ropek, Anna Krysa, Agnieszka Rola, Krzysztof Frączek
  Abstract   Pełny tekst/Full text:
 9. Polowa ocena odporności na choroby grzybowe jarej pszenicy twardej Triticum durum Desf.Z. Segit, W. Kociuba
  Abstract   Pełny tekst/Full text:
 10. Evaluation of the selected forms of winter squash (Cucurbita maxima  Duch.) for the content of free sugars and polysaccharidesA. Seroczyńska, A. Antczak, M. Korytowska, K. Kamińska, A. Radomski, A. Korzeniewska, J. Zawadzki, K.Niemirowicz-Szczytt 
  Abstract   Pełny tekst/Full text: