Zeszyt 15

Zeszyt nr 15/2013

 1. Liczebność Escherichia coli jako potencjalny wskaźnik użytkowania
  zlewni Górnej NarwiM. Frąk, U. Jankiewicz
  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 2. Woda jako źródło zagrożenia roślin w środowisku przez Phytophthora spp.L.B. Orlikowski, M. Ptaszek, A. Trzewik, T. Orlikowska 
  Abstract   Pełny tekst / Full text:
 3. Grzyby mikroskopijne występujące w środowisku glebowym na terenie składowiska komunalnego Barycz w KrakowieH. Bis, K. Frączek, J. Grzyb, E. Mędrela-Kuder 
   Abstract       Pełny tekst / Full text:
 4. Wpływ sposobu przygotowania stanowiska pod pszenicę jarą na liczebność mikroorganizmów i aktywność biochemiczną glebyM. Pociejowska, M. Natywa, L. Majchrzak, T. Cłapa, M. Selwet
  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 5. Phytophthora cryptogea jako przyczyna zamierania Ajuga reptans w szkółkach bylinowych – M. Ptaszek, L.B. Orlikowski 
  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 6. Występowanie drobnoustrojów pektynolitycznych w glebie w systemie
  ekologicznym i konwencjonalnym B. Breza-Boruta 
  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 7. Badania nad ograniczeniem populacji w glebie ważnego patogena cebuli – bakterii Burkholderia cepaciaB. Kowalska, U. Smolińska
  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 8. Porównanie aktywności katalazy w różnych organach maliny powtarzającej Rubus idaeus L. odmiany Polana oraz w glebie pod jej uprawą, oznaczanej metodą wolumetrycznąA. Romanowicz, A. Krzepiłko  
  Abstract   Pełny tekst/Full text:
 9. Wielocechowa analiza zmienności wybranych cech użytkowych form lokalnych żyta ozimegoH. Kubicka-Matusiewicz, D. Gozdowski, J. Puchalski, M. Wiśniewski
   Abstract   Pełny tekst/Full text:
 10. Ocena składu chemicznego olejku eterycznego dziko rosnących populacji lebiodki pospolitej (Origanum vulgare L.)O. Kosakowska, K. Bączek, A. Geszprych, Z. Węglarz
  Abstract   Pełny tekst/Full text:
 11. Wpływ kwasu salicylowego syntetyzowanego przez bakterie Pseudomonas fluorescens i P. chlororaphis na fitopatogeniczne grzyby rodzaju FusariumU. Jankiewicz, D. Gołąb, M. Frąk
  Abstract   Pełny tekst/Full text:
 12. Synteza i charakterystyka fizykochemiczna nanocząstek srebra oraz ocena ich toksyczności w stosunku do grzybów z gatunku Fusarium culmorum izolowanych z pszenicy ozimejK. Wolny-Koładka, D. Malina, A. Sobczak-Kupiec, Z. Wzorek
  Abstract   Pełny tekst/Full text:
 13. Charakterystyka glomalin i oddziaływania różnych systemów uprawy na ich zawartość w glebieA. Gałązka
  Abstract   Pełny tekst/Full text:
 14. Przemiany związków fenolowych a rola amoniakoliazy L-fenyloalaninowej (PAL) w indukcji mechanizmów obronnych roślinyA. Gałązka
  Abstract   Pełny tekst/Full text:
 15. Zróżnicowanie chemiczne dziko rosnących populacji krwawnika pospolitego (Achillea millefolium L.)K. Bączek, O. Kosakowska, J. Przybył, A. Kuczerenko, E.Pióro-Jabrucka, Z. Węglarz
  Abstract   Pełny tekst/Full text: