Zeszyt 14

Zeszyt 14/2013

 1. Kultury in vitro i krioprezerwacja w zachowaniu różnorodności roślin – standardy dla banku genów A. Mikuła, D. Makowski, K. Tomiczak, J.J. Rybczyński
  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 2. Assessment of selected traits of 18 traditional wine Vitis vinifera cultivars in Central PolandJ. Lisek 
  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 3. Ochrona różnorodności genetycznej drzew leśnychJ. Matras
  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 4. Kierunki wykorzystania środków Wspólnej Polityki Rolnej przez rolników z województwa mazowieckiegoR. Kisiel, K. Zakrzewska
  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 5. Ochrona różnorodności biologicznej w krajach UE do 2020 r. – nowa strategia europejska – J. Sienkiewicz
  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 6. Wpływ nawożenia azotem i deszczowania na liczebność bakterii z rodzaju Azotobacter w glebie pod uprawą kukurydzy w różnych fazach rozwoju roślinyM. Natywa, M. Selwet, K. Ambroży, M. Pociejowska 
  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 7. Waloryzacja polskich zasobów genowych komonicy zwyczajnej (Lotus corniculatus L.)J. Schmidt  
  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 8. Europejska Baza Danych Żyta (Centralna Baza Danych Europejskiej Kolekcji Żyta) – Komunikat – M. Zaczyński, Z. Bulińska–Radomska
  Abstract   Pełny tekst/Full text