Zeszyt 13

Zeszyt nr 13/2013

  1. Wielofunkcyjność rolnictwa górskiego i podgórskiego (na przykładzie Bieszczadów i Beskidu Niskiego)Adam Czudec
    Abstract       Pełny tekst / Full text:
  2. Inhibition of seed germination by far red radiation transmitted through leaf canopiesTadeusz Górski, Krystyna Górska, Henryk Stasiak 
    Abstract       Pełny tekst / Full text: