Zeszyt 11

Zeszyt nr 11/2012

 1. Skuteczność biologicznej i chemicznej ochrony roślin ziemniaka przed zarazą (Phytophthora infestans /Mont./ de Bary) i alternariozą (Alternaria spp.) B. Cwalina-Ambroziak
  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 2. Wpływ zanieczyszczenia gleby substancjami ropopochodnymi na występowanie ślimaków  – J. Gospodarek, H. Kołoczek
  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 3. Analiza wariancji w układzie powtarzanych pomiarów do określenia efektów czynników wpływających na pozostałości linuronu w glebieA. Gregorczyk, M. Swarcewicz
  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 4. Wpływ porażenia Puccinia graminis Pers. na zawartość makroelementów w wybranych odmianach Poa pratensis L. w zależności od nawożenia azotem – B. Grygierzec 
  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 5. Nickel and lead uptake by willows (Salix viminalis L.) A. Jama, W. Nowak
  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 6. Azotany w wodach gruntowych na terenach zajmowanych przez użytki zielone w PolsceS. Pietrzak
  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 7. Wpływ intensywności uprawy na plon i cechy struktury plonu odmian pszenicy ozimejG. Podolska, A. Sułek
  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 8. Pozostałości środków ochrony roślin w niektórych warzywach korzeniowych
  i ziemniakach z terenu południowo-wschodniej Polski (2009–2011)Magdalena Słowik-Borowiec, Ewa Szpyrka, Magdalena Podbielska, Anna Kurdziel, Aneta Matyaszek
  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 9. The effect of soil supplementation with different forms of nitrogen fertilizer on modification of generative yield in two different types of maize (Zea mays L.)
  hybrids
  P. Szulc, J. Bocianowski
  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 10. Effects of application of different nitrogen fertilizer forms and magnesium on dynamics of dry matter accumulation in two maize (Zea mays L.) hybrids in their early growth stagesP. Szulc, J. Bocianowski
  Abstract       Pełny tekst / Full text:
 11. Glebochronna funkcja lasów a zalesienia porolne na przykładzie Nadleśnictwa Szubin  – P. Wiśniewski, M. Wojtasik
  Abstract       Pełny tekst / Full text: